בי"ח נצרת- אי.מ.מ.ס

ריפוי בשם ישוע מאז 1861
(+972) 0 4 602 8888

מיון בית חולים אנגלי נצרת אחד מהמיונים הכי טובים לפי סקר שביעות רצון המטופלים

התפרסמו בתחילת השנה (2020) תוצאות סקר שביעות רצון המטופלים במלר"דים בארץ,
והמלר"ד של בית חולים אנגלי נצרת, נמצא בפסגת הרשימה עם עלייה בציון שביעות הרצון.
ראוי לציין שהמלר"ד קיבל בשנת 2019 כמעט 70 אלף מטופלים, והוא נחשב כמרכז טראומה עיקרי באזור, אשר קיבל ציון 82% במדד הארצי, ומיון ילדים 84%.

בסקר שביעות הרצון נערך בקרב מדגם של מטופלים – 11 אלף מטופל שביקרו במיונים בארץ.

הסקר בדק את תהליך מקבלת המטופל עד שחרורו הביתה או אשפוזו בבית החולים.

הנהלת בית החולים מודה לכל אנשי הצוות במיון: רופאים, אחים ואחיות, עוזרי רופאים, כוח עזר, פקידי הקבלה, מנהל התפעול והצוותים התומכים מכל המחלקות.