בי"ח נצרת- אי.מ.מ.ס

ריפוי בשם ישוע מאז 1861
(+972) 0 4 602 8888

זמני המתנה לניתוחים

זמני ההמתנה המופיעים בטבלה לשנת 2023 מחושבים מיום רישום המטופל לניתוח – קליטת ההפניה לניתוח על ידי משרד זימון תורים

זמני המתנה לשנת 2023

שם הניתוח/ כמות המתנה בשבועות

 • החלפת מפרק הירך/ מ- 5 עד 7 שבועות 

 • ותהחלפת מפרק הברך/ מ- 25 עד 27 שבוע

 • החלפת מפרק למעט ירך וברך- החלפת כתף/ מ- 11 עד 13 שבועות

 • ניתוח עמוד השדרה לרבות תיקון עקמת- סקוליוזיס/ מ-5 עד 7 שבועות

 • תיקון בקע/ משפעתי, פורמלי, טבורי ובטן/ מ- 12 עד 14 שבועות

 • כריתת מעי גס/עד שבועיים

 • ניתוח בריאטרי/ מ- 37 עד 39 שבועות

 • כריתת כיס מרה/ מ- 8 עד 10 שבועות

 • כריתת ערמונית/ מ- 4 עד 6 שבועות

 • כריתת רחם/ מ- 15 עד 17 שבועות

 • ארתרוסקופיות לא טיפוליות/ מ- 6 עד 8 שבועות

 • כריתת ושחזור שד לא למטרות קוסמטיות/ עד שבועיים

 

זמני ההמתנה המופיעים בטבלה לשנת 2022 מחושבים מיום רישום המטופל לניתוח – קליטת ההפניה לניתוח על ידי משרד זימון תורים

זמני המתנה לשנת 2022

שם הניתוח/ כמות המתנה בשבועות

 • החלפת מפרק הירך/ 5 שבועות 

 • החלפת מפרק הברך/ 8 שבועות

 • החלפת מפרק למעט ירך וברך- החלפת כתף/ 7 שבועות

 • ניתוח עמוד השדרה לרבות תיקון עקמת- סקוליוזיס/ שבועיים

 • תיקון בקע/ משפעתי, פורמלי, טבורי ובטן/ 11 שבוע

 • כריתת מעי גס/ שבועיים

 • ניתוח בריאטרי/ 19 שבוע

 • כריתת כיס מרה/ 6 שבועות

 • כריתת ערמונית/ 6 שבועות

 • כריתת רחם/ 6 שבועות

 • ארתרוסקופיות לא טיפוליות/ 7 שבועות

 • כריתת ושחזור שד לא למטרות קוסמטיות/ 4 שבועות

זמני ההמתנה המופיעים בטבלה לשנת 2021 מחושבים מיום רישום המטופל לניתוח – (קליטת ההפניה לניתוח על ידי משרד זימון תורים

זמני המתנה לשנת 2021

שם הניתוח/ כמות המתנה בשבועות

 • החלפת מפרק הירך/ 6 שבועות 

 • החלפת מפרק הברך/ 20 שבועות

 • ניתוח עמוד השדרה לרבות תיקון עקמת- סקוליוזיס/ 15 שבועות

 • תיקון בקע/ משפעתי, פורמלי, טבורי ובטן/ 7 שבועות

 • כריתת מעי גס/ שבועיים

 • ניתוח בריאטרי/ 12 שבועות

 • כריתת כיס מרה/ 14 שבועות

 • כריתת ערמונית/ 4 שבועות

 • כריתת רחם/ 4 שבועות

 • ארתרוסקופיות לא טיפוליות/ 22 שבועות

זמני ההמתנה המופיעים בטבלה לשנת 2020 מחושבים מיום רישום המטופל לניתוח – (קליטת ההפניה לניתוח על ידי משרד זימון תורים

זמני המתנה לשנת 2020

שם הניתוח/ כמות המתנה בשבועות

 • החלפת מפרק הירך/ 4 שבועות 

 • החלפת מפרק הברך/ 10 שבועות

 • ניתוח עמוד השדרה לרבות תיקון עקמת- סקוליוזיס/ 3שבועות

 • תיקון בקע/ משפעתי, פורמלי, טבורי ובטן/ שבועיים

 • כריתת מעי גס/ שבוע

 • ניתוח בריאטרי/ 8 שבועות

 • כריתת כיס מרה/ 4 שבועות

 • כריתת ערמונית/ שבוע

 • כריתת רחם/ 3 שבועות

 • ארתרוסקופיות לא טיפוליות/ 4 שבועות

זמני ההמתנה המופיעים בטבלה לשנת 2019 מחושבים מיום ההפניה לניתוח על ידי מרפאה / קופות חולים

זמני המתנה לשנת 2019

שם הניתוח/ כמות המתנה בשבועות

 • החלפת מפרק הירך/ 5 שבועות 

 • החלפת מפרק הברך/ 7 שבועות

 • ניתוח עמוד השדרה לרבות תיקון עקמת- סקוליוזיס/ 4 שבועות

 • תיקון בקע/ משפעתי, פורמלי, טבורי ובטן/ 4 שבועות

 • כריתת מעי גס/ שבועיים

 • ניתוח בריאטרי/ 6 שבועות

 • כריתת כיס מרה/ 6 שבועות

 • כריתת ערמונית/ 5 שבועות

 • כריתת רחם/ 8 שבועות

 • ארתרוסקופיות לא טיפוליות/ 7 שבועות