בי"ח נצרת- אי.מ.מ.ס

ריפוי בשם ישוע מאז 1861
(+972) 0 4 602 8888

ועדת אתיקה

תפקידה של ועדת האתיקה

ועדת האתיקה של בית החולים, פועלת על פי הוראותיו של חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996.
מטרתה לסייע לצוות בית החולים, כמו גם למטופלים ולבני משפחותיהם, בקבלת החלטות במקרים טיפוליים מורכבים. בחלק מהמקרים הוועדה משמשת כגורם מייעץ, ובאחרים היא גורם מאשר, אך היא בכל מקרה תמיד שם לסייע, כאשר יש מחלוקת מהותית או התלבטות אתית.

לתשומת לבכם, כי את הפעולות הבאות לא ניתן לעשות ללא אישור מפורש מוועדת האתיקה:

  • לכפות טיפול רפואי על חולה, כשיר, המסרב לו.
  • למסור מידע רפואי לצד שלישי , כדי להגן על בריאות הציבור, אודות מטופל המסרב לכך.
  • להימנע מלמסור למטופל מידע רפואי אודותיו, במקרים בהם צפוי כי המידע יגרום למטופל עצמו נזק משמעותי.

 

הרכב הוועדה

על פי חוק, דיון ועדת האתיקה, בסוגיות שבפסקה הקודמת, חייב להתקיים בנוכחות לפחות 6 חברים, אשר אושרו שמית על ידי שר הבריאות, והנושאים בתפקידים הבאים:

  • יו"ר שהינו משפטן
  • שני רופאים מומחים
  • אחות מוסמכת
  • עובד סוציאלי או פסיכולוג
  • נציג ציבור או איש דת

לוועדת האתיקה של בית החולים נצרת מונו שישה נציגים אלה, כאשר לכל אחד מהם מונה מחליף אחד, כך שבסה"כ כוללת ועדת האתיקה של בית החולים 11 חברים, אשר שישה מהם יזומנו בכל מקרה בו יידרש כינוס הוועדה, ובדרך כלל רבים יותר מהם ינכחו בדיון.

הדיון בוועדת האתיקה הינו חסוי, אף אחד לא ידע מי אמר בו מה, אבל בסופו של כל דיון יוצא סיכום כתוב ומנומק, אשר נמסר למי שביקש את כינוס הוועדה, למטפלים המעורבים בטיפול ובמקרים המתאימים גם לגורמים נוספים.

 

הפניה לוועדה
לוועדת האתיקה יכולים לפנות מטפלים מסגל בית החולים, רצוי "אחראי טיפול" של המטופל, כמו גם המטופל או משפחתו, במקרים הרלוונטיים.

לצורך כינוס הוועדה ניתן לפנות למרכזת הוועדה , הגברת רנדה אליאס, בטלפון 04-6028821, או למזכירות הנהלת בית החולים 04-6028816

ועדת האתיקה עומדת לשירותכם.