בי"ח נצרת- אי.מ.מ.ס

ריפוי בשם ישוע מאז 1861
(+972) 0 4 602 8888

הישג היסטורי לבית חולים נצרת(הסקוטי)

לאחר מאבק קשה ומתמשך לתקופה של כשנתיים מול משרד הבריאות ומשרד האוצר, ובמאמצים משולבים של הנהלת בית חולים נצרת יחד עם מספר חברי כנסת ובראשם ד"ר אחמד טיבי, נתקבלה החלטה היסטורית, ביום שלישי 25/12/2018 , שלפיה בית חולים נצרת יקבל סכום של 28 עד 32 מיליון שקל לתקופה של שנתיים 2018- 2019.  סכום זה יאפשר לבית החולים להמשיך את עבודתו השוטפת בסיפוק שירותיו על הצד הטוב ביותר, בלי הצורך לצמצום או הפסקת שירות בתחומים מסויימים.

הנהלת בית חולים נצרת פועלת למען סיפוק והנגשת  כל השירותים הרפואיים, וברמה המקצועית הטובה ביותר,  לתושבי נצרת והאזור, ולכן הינה עוסקת בשנתיים האחרונות בבניית תוכנית עבודה עתידית, אשר מצריכה גם פניה למשרדי הממשלה הרלוונטיים לקבלת תמיכה פיננסית מתאימה. יש לזכור כי רק עצם קיומו של בית חולים נצרת  על כל השירותים שהינו מספק, חוסך לממשלה מיליוני שקלים בשנה ולכן זכותו הטבעית היא לקבל את התמיכה הנדרשת.

אי השוויון בחלוקת התקציבים בין בתי חולים ממשלתיים לבין בתי החולים הפרטיים הינו גלוי ובוטה, על אף שכולם נותנים את אותם השירותים. בית חולים  נצרת הינו בית חולים פרטי, ציבורי, אזורי אשר מספק שירותים לתושבי האזור ולכל מי פונה אליו מאז 1861 ועד היום. על אף היותו  בית חולים ציבורי, בית חולים נצרת  לא קיבל שום תמיכה ממשלתית מאז קום המדינה. על כן, ההסכם המדובר הינו הישג היסטורי המעיד על היות בית חולים נצרת לא פחות חיוני, מקצועי או שירותי מאשר כל בית חולים אחר, והינו זכאי לתמיכה ממשלתית עבור השירותים אשר הוא מספק.

הנהלת וצוותי  בית חולים נצרת מודים לחבר הכנסת, ד"ר אחמד טיבי, חבר ועדת הכספים בכנסת, על מאמציו המתמשכים להשגת תמיכה לבית החולים. בנוסף, הרבה תודות לחברי הכנסת אשר גייסו את כל הקשרים והכישורים שלהם על מנת לתמוך בבית החולים במאבק זה: ד"ר  יוסף ג'בארין, ד"ר  אכרם חסון, גב' עאידה תומא- סולימאן ומר עיסאווי פריג.